I. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Tinh dầu đuổi chuột của Đông Ngư được bảo hàng trong thời gian 7 ngày kể từ khi khách hàng nhận được sản phẩm. Các sản phẩm sẽ được đổi trả hoặc bồi thường khi gặp các trường hợp sau:

  • Mùi sản phẩm không đúng.
  • Sản phẩm không đúng với sản phẩm khách hàng đặt.
  • Sản phẩm được mua ở shop Đông Ngư.
  • Xuất trình phiếu bảo hành và hóa đơn hoặc biên nhận khi có yêu cầu bảo hành.
  • Phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, không chấp vá, bôi xóa, sửa chữa.
  • Tem bảo hành và tem niêm phong của sản phẩm còn nguyên vẹn.
  • Những hư hỏng kỹ thuật của sản phẩm được trung tâm bảo hành xác nhận do lỗi của nhà sản xuất.

III. LIÊN HỆ BẢO HÀNH

Bộ phận chăm sóc khách hàng PCCC Đông Ngư:

  • Đại lý TP. HCM
  • Đại lý Lâm Đồng.
  • Đại lý Hà Nội